Ouders Backup

OUDERS

Onderwijs is samen werken

Onderwijs gaat het beste in samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht. Het is belangrijk dat we samen weten wat we van elkaar mogen verwachten. Dat geeft richting, houvast. Zo kunnen we misverstanden over verwachtingen voorkomen.

Bij samenwerken hoort natuurlijk ook medezeggenschap. Op al onze locaties is een medezeggenschapsraad actief waarin ouders een gelijke plaats innemen naast teamleden
Daarnaast heeft TWijs een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die, in gesprek met het bestuur, de gemeenschappelijke belangen van onderwijs, ouders en teamleden behartigt.

In de schoolgids van uw school leest u meer over de samenwerking tussen school en ouders (en kind). En lukt het niet met de samenwerking, bent u ontevreden of hebt u een klacht: bespreek het met de leerkracht of directeur. Maak eventueel gebruik van de klachtenregeling (zie de Downloads).

Uw kind aanmelden op school

Ouders kunnen kiezen op welke school zij hun kind willen inschrijven. Tegelijk zijn daarvoor wel enkele regels.

Als u binnen de gemeente Haarlem woont (+ St Adalbertusschool, Spaarndam) dan verloopt de inschrijving via het Plaatsingsbeleid Haarlem. Zie de voorlichting hierover op de website van uw voorkeursschool. Kijk ook eens op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin (www.cjgkennemerland.nl). Daar leest u hoe het plaatsingsbeleid werkt. Navigeer naar: Wat doen wij > Naar school in Haarlem-Plaatsingsbeleid. U kunt ook de cjg-helpdesk mailen: e-mail: info@naarschoolinhaarlem.nl of opbellen: 023 – 543 01 60.

Woont u buiten de gemeente Haarlem (en Spaarndam), dan neemt u contact op met de directie van de school van uw voorkeur.

Wat zoekt u?

Informatie over de gedragscode, privacy, klachten, medezeggenschap enz. vindt u onder de downloads. Vindt u daar niet wat u zoekt? Vraag er dan naar bij de leerkracht en directie of neem contact op met TWijs Services: 023 – 707 83 80.

Via websites van instellingen en organisaties is veel informatie beschikbaar. Hieronder treft u enkele samenwerkingspartners van TWijs aan.

VVE: voor- en vroegschoolse educatie

Veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Haarlem werken met speciale speel- en leerprogramma’s. Dit noemen we voor- en vroegschoolse educatie (VVE).
Op een VVE-locatie leert uw kind de Nederlandse taal spelenderwijs. Ook leert het omgaan met regels en met andere kinderen. Zo is uw kind op vierjarige leeftijd helemaal klaar voor de stap naar de basisschool.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Klaarvoordestarthaarlem.nl

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Scholen zijn aangesloten bij organisaties voor buitenschoolse opvang. Deze organisaties vangen uw kind op na schooltijd en geven gelegenheid tot huiswerk maken, sport en spel, creatief bezig zijn. De BSO rekent hiervoor een tarief. In de regio zijn enkele grotere organisaties actief, zie bijvoorbeeld herokindercentra.nl, OpSToom.nl of Lespetits.nl. Maar er zijn ook kleinere organisaties. Informeer bij de school van inschrijving.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV-PO)

De basisscholen in de regio ontvangen hulp en ondersteuning vanuit het SWV-PO. Voor ouders is er ondersteuning vanuit het ‘Onderwijsloket’ (een onderdeel van het SWV-PO). De consulenten van het onderwijsloket helpen ouders om de juiste weg te vinden naar de school met de beste mogelijkheden voor hun kind. De consulenten zijn: Henriëtte Lemmen en Petra den Boer. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 023 543 01 14 en via email: h.lemmen@po-zk.nl of p.denboer@po-zk.nl

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV-vO)

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland die deelnemen aan het voortgezet onderwijs. Het SWV-VO is bereikbaar via Telefoonnummer: +31 (0)23 543 01 40 en via e-mail: info@swv-vo-zk.nl

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is de koepel waaronder de lokale GGD en de schoolarts vallen. Zie www.vrk.nl en klik door naar:

  • De GGD (023-515 9500) voor vragen over gezondheid; www.ggdkennemerland.nl

  • De Jeugdgezondheidszorg (JGZ 023-789 1777). De JGZ bevordert de gezondheid van de jeugd op school. Op bepaalde momenten tijdens de schooltijd kijken de jeugdarts en -verpleegkundige samen met u hoe het staat met de gezondheid van uw kind. De JGZ verzorgt ook kindervaccinaties en geeft informatie over hoofdluis; www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg

  • Veilig Thuis Kennemerland voor als het ‘thuis niet meer gaat’. VTK helpt professionals, kinderen en gezinnen. Bereikbaarheid: 0800-2000 (24/7, gratis) voor informatie, advies en meldingen. Voor overige vragen: 088-800 62 00; www.veiligthuis-ken.nl en www.vooreenveiligthuis.nl