OUDERS

OUDERS

Onderwijs is samen werken

Onderwijs gaat het beste in samenwerking tussen ouders, kind en leerkracht. Het is belangrijk dat we samen weten wat we van elkaar mogen verwachten. Dat geeft richting en houvast en zorgt voor een fijne, leerzame schooltijd voor uw kind. 

In de schoolgids van uw school leest u meer over de samenwerking tussen school en ouders en kind. U vindt daarin informatie over allerhande zaken die voor u belangrijk zijn. Ook is daarin meer formele informatie te vinden (zie de Downloads).

Uw kind aanmelden op school

Ouders kunnen kiezen op welke school zij hun kind willen inschrijven. Tegelijk zijn daarvoor wel enkele regels. 

Als u binnen de gemeente Haarlem woont (+ St Adalbertusschool, Spaarndam) dan verloopt de inschrijving via het Plaatsingsbeleid Haarlem. Woont u buiten de gemeente Haarlem, dan neemt u contact op met de directie van de school van uw voorkeur.

Op de site van de school leest u meer over het aanmelden van uw kind.

Wat zoekt u?

Informatie over de gedragscode, privacy, klachten, medezeggenschap enz. vindt u onder de downloads. U kunt natuurlijk ook de leerkracht en directie vragen daarover stellen.

Via websites is veel informatie beschikbaar.

Hieronder treft u enkele samenwerkingspartners van TWijs aan. 

VVE: voor- en vroegschoolse educatie 

Veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Haarlem werken met speciale speel- en leerprogramma’s. Dit noemen we voor- en vroegschoolse educatie (VVE). 

Op een VVE-locatie leert uw kind de Nederlandse taal spelenderwijs. Ook leert het omgaan met regels en met andere kinderen. Zo is uw kind op vierjarige leeftijd helemaal klaar voor de stap naar de basisschool.

Voor meer informatie kunt u terecht bij: Klaarvoordestarthaarlem.nl 

Buitenschoolse Opvang (BSO) 

Scholen zijn aangesloten bij organisaties voor buitenschoolse opvang. Deze organisaties vangen uw kind op na schooltijd en geven gelegenheid tot huiswerk maken, sport en spel, creatief bezig zijn. De BSO rekent hiervoor een tarief. In de regio zijn enkele grotere organisaties actief, zie bijvoorbeeld herokindercentra.nlOpSToom.nl of Lespetits.nl. Maar er zijn ook kleinere organisaties. Informeer bij de school van inschrijving. 

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV-PO) 

De basisscholen in de regio ontvangen hulp en ondersteuning vanuit het SWV-PO. Ook voor ouders is er ondersteuning vanuit het ‘Onderwijsloket’ (een onderdeel van het SWV-PO). De consulenten van het onderwijsloket helpen ouders om de juiste weg te vinden naar de school met de beste mogelijkheden voor hun kind. De consulenten zijn: Henriëtte Lemmen en Petra den Boer.  

Tel: 023 5430114 en ook bereikbaar via email: h.lemmen@po-zk.nl of p.denboer@po-zk.nl 

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (SWV-vO) 

Het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland coördineert passend onderwijs voor alle leerlingen in Zuid-Kennemerland. Het SWV-VO is bereikbaar via Telefoonnummer: +31 (0)23 543 01 40 en via e-mail: info@swv-vo-zk.nl 

Gezondheid en welzijn

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is de koepel waaronder de lokale GGD en de schoolarts vallen. Zie www.vrk.nl en klik door naar: 

– De GGD (023-515 9500) voor vragen over gezondheid; www.ggdkennemerland.nl 

– De Jeugdgezondheidszorg (JGZ 023-789 1777). De JGZ bevordert de gezondheid van de jeugd op school. Op bepaalde momenten tijdens de schooltijd kijken de jeugdarts en -verpleegkundige samen met u hoe het staat met de gezondheid van uw kind. De JGZ verzorgt ook kindervaccinaties en geeft informatie over hoofdluis; www.ggdkennemerland.nl/jeugdgezondheidszorg 

 – Veilig Thuis Kennemerland biedt ondersteuning als het ‘thuis niet meer gaat’. VTK helpt professionals, kinderen en gezinnen. Bereikbaarheid: 0800-2000 (24/7, gratis) voor informatie, advies en meldingen. Voor overige vragen: 088-800 62 00; 
www.veiligthuis-ken.nl en www.vooreenveiligthuis.nl