Welkom … bij TWijs

Welkom kinderen! Op de scholen van TWijs zorgen we voor een fijne een leerzame tijd en doen we ons best om jou de wereld te laten zien. Ben je nieuwsgierig? Kom maar kijken!

Welkom ouders. De toekomst is aan onze kinderen. De medewerkers van TWijs, schoolbestuur voor 31 scholen, zorgen er voor dat uw kind die toekomst aan kan. Dat doen we natuurlijk samen met u.

De komende tien jaar zullen tienduizend kinderen hun schoolloopbaan bij ons voltooien en hun stad en hun land intrekken, wereldburgers worden en met vele culturen verbonden zijn.

Onze scholen voor basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en internationaal onderwijs bereiden uw kind voor op samen leven in een tijd en in een wereld die voortdurend veranderen, vernieuwen. We handelen vanuit eeuwenoude waarden, die ook nu door veel mensen gedeeld worden: omzien naar elkaar, de menselijke maat, vertrouwen, autonomie en samenwerken, moed, openheid voor wat komen gaat …

Welkom aan de professional, leerkracht of onderwijsondersteuner, die kennis, deskundigheid, vaardigheid, enthousiasme en zichzelf van harte wil inzetten voor de volwassenen van de toekomst.

Op deze website lezen ouders en (aanstaande) professionals meer over wie we zijn, wat we doen en wat ons streven is. Wilt u daarover meer weten? Neemt u dan contact op met de directie van de school van uw keuze of, als professional, met onze HR-collega’s.

Voel je thuis, bij TWijs. Tienduizend kinderen Wereldwijs!

Logo-TWijs-Content-Paars-01

TWijsheden

Nu de fusie van TWijs ver gevorderd is wordt het weer tijd om een personeelsmagazine uit te brengen. Passend in deze tijdgeest wordt het dit keer een online magazine, dat per email aan alle medewerkers gestuurd zal worden en ook als download op de TWijs website geplaatst wordt.

Enkele redactieleden van de Salomo Impuls willen graag doorgaan, maar zij willen graag creatieve collega’s uitnodigen in de redactie plaats te nemen. Samen gaan we dan per jaar drie edities van personeelsmagazine TWijsheden vullen met interessante artikelen, geschreven en gefotografeerd voor en door TWijs collega’s. In TWijsheden gaan we iedereen op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en alles dat ons in het onderwijs bezig houdt.

Heb je interesse?
Stuur dan een e-mail naar info@twijs.nl onder vermelding van ‘redactie TWijsheden’.

31 fantastische scholen

in Zuid-Kennemerland

TWijs Services

Het servicebureau van TWijs is gevestigd aan de Garenkokerskade 19, 2013 CA Haarlem.

Bestuur en staf zijn er om scholen te ondersteunen bij hun inzet voor goed onderwijs.

Dat doen we in allerlei rollen zoals: besturen en leidinggeven, administreren, zorg dragen voor ICT en huisvesting, de werkgeversverantwoordelijkheid waarmaken. Wanneer u contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactpagina.