Scholen

SCHOLEN

SCHOLEN

31 fantastische TWijs scholen in Zuid-Kennemerland

Haarlem Centrum

Bavo Jenaplanschool
bavobasisschool.nl

Dreefschool
dreefschool.nl

International School Haarlem
internationalschoolhaarlem.nl

Haarlem Noord

De Ark
ark-haarlem.nl

(V)SO De Schelp
deschelphaarlem.nl

De Werkschuit
werkschuit-haarlem.nl

Dr. H. Bavinckschool
bavinckschool.nl

De Verbeelding
deverbeeldinghaarlem.nl

Koningin Emmaschool
kon-emmaschool.nl

SBO De Trapeze
sbodetrapeze.nl

Willem van Oranjeschool
willemvanoranjeschool.nl

Haarlem Oost

De Talenten
detalenten.nl

Don Boscoschool
donboscoschoolhaarlem.nl

Franciscus Xaverius
franciscusxaveriusschool.nl

Internationale Taalklas
itk.haarlemtaal.nl

Sint Bernardus
sintbernardusschool.nl

Veronica Jenaplanschool
veronicaschool.nl

Haarlem Zuid

De Brandaris
debrandarishaarlem.nl

De Meer
basisschooldemeer.nl

De Wadden Boerhaave
cbsdewadden.nl/boerhaavewijk

De Wadden Molenwijk
cbsdewadden.nl/molenwijk

Mgr.Huibersschool
mgrhuibersschool.nl

Bloemendaal

Bos en Duinschool
bosenduinschool.nl

Overveen

Koningin Wilhelminaschool
kws-overveen.nl

Aerdenhout

Tijo H. van Eeghenschool
tijovaneeghen.nl

Heemstede

Prinses Beatrixschool
pbs-heemstede.nl

Nicolaas Beetsschool
nicolaasbeetsschool.nl

Bosch en Hovenschool
boschenhovenschool.nl

Zandvoort

Oranje Nassauschool
onschool.nl

Bennebroek

Willinkschool
willinkschool.nl

Spaarndam

Sint Adalbertus
sintadalbertusschool.nl