PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring (2021)

TWijs verwerkt persoonsgegevens op de manier zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Stichting TWijs

Bezoekadres:
Garenkokerskade 19, 2013 AJ, Haarlem

Postadres:
Postbus 2018, 2002 CA Haarlem

Telefoon: 023-7078380
Email: info@twijs.nl
Website: www.twijs.nl

Bewaartermijn

TWijs bewaart de door u verstrekte gegevens om contact met u te onderhouden, bijv. ten behoeve van het inschrijven van een leerling of het beantwoorden van uw vraag.

Delen van persoonsgegevens met derden

TWijs verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, en daarnaast om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar uzelf of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt TWijs verzoeken om inzage, correctie, verwijdering of
gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens. Ook kunt u uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de wijze van verwerking. Om er zeker van te zijn dat u dit verzoek tot inzage hebt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto, de machineleesbare zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Tot slot hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

TWijs neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Hebt u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of hebt u aanwijzingen van misbruik? Laat ons dat dan zo snel mogelijk weten via info@twijs.nl.

Algemene informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
TWijs heeft niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Bent u ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
TWijs neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen enkel besluit over zaken die voor personen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten van computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

Servicebureau

Het servicebureau van TWijs is gevestigd aan de Garenkokerskade 19, 2013 CA Haarlem.

Bestuur en staf zijn er om scholen te ondersteunen bij hun inzet voor goed onderwijs.

Dat doen we in allerlei rollen zoals: besturen en leidinggeven, administreren, zorg dragen voor ICT en huisvesting, de werkgeversverantwoordelijkheid waarmaken. Wanneer u contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactpagina.