TWijs Academie

TWIJS ACADEMIE

TWIJS ACADEMIE

TWijs Academie bevordert professionalisering

De TWijs Academie biedt een bovenschoolse leer- en werkomgeving, waar voor alle personeelsleden effectieve en efficiënte professionalisering mogelijk is. Op deze manier werken we samen aan het steeds beter maken van ons onderwijs. De TWijs Academie richt zich op het mogelijk maken van opleiding, kennisuitwisseling en ontmoeting. Het aanbod is groot en gevarieerd en bestaat uit korte workshops, lezingen, ééndaagse trainingen en meerdaagse opleidingen. We bieden deze brede variatie om ervoor te zorgen dat er voor iedereen een passend aanbod is; de een heeft behoefte aan verdieping middels een training, de ander juist aan uitwisseling met collega’s en weer een ander wil geïnspireerd raken. Voorop staat het plezier in het ontwikkelen van je kennis en vaardigheden.

Informatie over het concrete aanbod aan bijeenkomsten en de mogelijkheid om daaraan deel te nemen, is te verkrijgen via: studie.twijs.nl. Suggesties tot verrijking of verbetering van de TWijs Academie zijn daar ook welkom.

Het complete aanbod vind je hier: TWIJS ACADEMIE